“נשים למען הכותל בעיתון “בשבע

העיתון בשבע הקדיש כתבה נרחבת לפעילות של נשים למען הכותל.

הכתבה המלאה מופיעה כאן