החזון שלנו

הכותל המערבי הוא קדוש, מוקד לתפילה ורוחניות במשך אלפי שנים, מקום קדוש שבו אנו יכולים להתחבר לקב”ה במסירות, מקום לשפוך את לבנו בתפילה, הכותל מייצג את אחדותו של העם היהודי. זוהי מורשת לכל היהודים אשר מייצגת את תפארת העבר והתקווה לעתיד.

מסורת התפילה בכותל מגיעה עד ימיו של שלמה המלך, אנו מאמינים כי מסורות אלה, המעוגנות על ידי ההיסטוריה והמורשת היהודית לדורותיה, צריכים להיות מכובדים על ידי כולם. למרבה הצער, קבוצה שעשתה שינויים במסורת היהודית העתיקה מנסה לכפות את השינויים האלו גם על אחרים בכותל. אנחנו מייצגים את הרוב המכריע של היהודים ברחבי העולם שתומכים בשמירה על המסורת בכותל הנמשכת ברצף מאז הזמן שבית המקדש הראשון נבנה על ידי שלמה המלך. אנו מאמינים כי יש לכבד את זכותם של המליונים המתפללים בכותל קביעות בכל ימות השנה.

בזמן שאנחנו מכבדים את אלה הרוצים בחיבור כנה לאלוקים בכל צורה, אנו מבקשים שהם יכבדואת המסורת בת אלפי השנים, ואת זכויותיהם של אלה שרוצים להתפלל כפי שנהגו במשך הדורות.

אנו מבקשים מכל מי שבא לכותל לנהוג בדרכו של אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, לבחור בדרך של אהבה ורדיפת השלום, תוך התייחסות של הערכה וכבוד לכלל.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*