Category Archives: מדיה

הצעד הבא: נשים למען הכותל לוחמות בנשות הכותל

בחודשים האחרונים המשיכו נשות הכותל בהפעלת לחצים וגיוס תמיכה ציבורית – מחברי כנסת ורבנים ועד גיוס דעת קהל, במיוחד לאחר שהמשטרה הגבירה את אכיפת ההסדר ועצרה את ראשי נשות הכותל…

קריאה לאחדות: תשובה ל”נשות הכותל”

נתחיל באומרנו, כי אנו מבינות – גם אנו נשים יהודיות – ששינוי זה של הנסיבות כואב לכן. היה זה צריך להיות רגע של נצחון, כאשר בית המשפט התיר לכן לנהוג…